Vi erbjuder trygga familjehem

Med goda erfarenheter inom polis, socialtjänst, ungdoms – och kriminalvård erbjuder vi kommuner familjehem enligt LVU och SoL.

På Livung tar vi ansvar för att barn och ungdomar matchas med lämpliga familjehem utifrån barnets bakgrund och situation. Målsättningen är att kunna erbjuda kommuner trygga familjehem för att kunna tillgodose barn trygghet, omsorg, omvårdnad och utbildning.

Våra insatser vilar på forskning samt beprövad erfarenhet, och vi styr våra insatser utifrån FN:s Barnkonvention där barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

För att säkerställa att våra familjehem upprätthåller den standarden ställer vi höga krav på familjehemmen och oss själva genom att:

 • Göra registerutdrag på familjehem samt medarbetare på Livung.
 • Polisens misstanke- och brottsregister.
 • Socialregistret
 • Försäkringskassan
 • Kronofogden
 • Familjehem samt medarbetare får en grundläggande utbildning i FN:s Barnkonvention.
 • Familjehem utreds utifrån Bra-fam vilket följs upp med ett hembesök och djupintervju.
 • Vi tar referenser på våra familjehem.
 • Våra familjehem utbildas i enlighet med Socialstyrelsens Ett hem att växa i.

Vi väljer ut våra familjehem med stor omsorg och ställer bland annat krav på att barnet ska ha ett eget rum vid placering. Vid placeringar av ensamkommande barn viktar vi in familjehemmets språkkunskaper.

love, africa, orphan

Det vi erbjuder

 • Vi erbjuder kommuner familjehem som består av både en mamma och pappa, ensamstående, boende både i villa eller i lägenhet, både centralt och utanför centrum.
 • Vi erbjuder kommuner familjehem som är villiga att ta emot ungdomar direkt från ungdomsvård, ensamkommande barn, syskonpar, flickor eller pojkar i olika åldrar.
 • Vi erbjuder kommuner trygga familjehem som får kontinuerlig utbildning, handledning samt råd och stöd av en given handledare med adekvat utbildning.
 • Vi erbjuder kommuner kompetenta handledaren som ständigt vidareutbildas.
 • Vi erbjuder kommuner familjehem som har en kontinuerlig kontakt med sin handledare samt att handledare finns tillgänglig dygnet runt för råd och stöd via telefon..

För att kunna erbjuda barn och ungdomar den trygghet och omsorg är viktigt för oss inblandade vuxna att bygga upp en tillit mellan varandra med stor öppen- och delaktighet.

Är du nyfiken på att få reda på mer om oss är du välkommen att kontakta oss på info@livung.se alternativt att du ringer till oss på 010-171 77 07.