Varje år placeras tiotusentals barn och ungdomar utanför sina föräldrahem. Dessa barn placeras vanligtvis i familjehem och har ett stort behov att få omsorg i form av stabilitet, lycka, samhörighet, trygghet och kärlek som alla barn förtjänar. Du kan göra stor skillnad i ditt eget liv och för barnet genom att öppna ditt hem och ditt hjärta. Har du plats och en vilja att hjälpa barn och ungdomar till att få bättre förutsättningar i livet är du varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan så berättar vi mer.

Jag vill bli .

Varje år placeras tiotusentals barn och ungdomar utanför sina föräldrahem. Dessa barn placeras vanligtvis i familjehem och har ett stort behov att få omsorg i form av stabilitet, lycka, samhörighet, trygghet och kärlek som alla barn förtjänar. Du kan göra stor skillnad i ditt eget liv och för barnet genom att öppna ditt hem och ditt hjärta. Har du plats och en vilja att hjälpa barn och ungdomar till att få bättre förutsättningar i livet är du varmt välkommen att fylla i en intresseanmälan så berättar vi mer.

Familjehem är en tillfällig lösning under en kortare eller längre tid som behövs för barn som inte kan bo kvar i sina egna hem av olika anledningar som skapar en osäker miljö för dessa barn.
 
Oavsett varför barn behöver ett familjehem ser vi på Livung till att barnen hamnar hos rätt familjehem som tar hand om dem tills barnen kan återföras till sina föräldrahem, till en släktings vård, eller till dess att en adoption görs.
 
love, africa, orphan

Familjehem

Familjehem är det som tidigare kallades för fosterhem. Barnen som behöver ett familjehem är, som alla människor, olika. Vad de har gemensamt är att deras föräldrar av olika orsaker inte kan ge dem den trygghet och det hem de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller lida av psykisk sjukdom. Det sätter självklart sina spår hos barnen. Innan ett barn flyttar till er får ni all den information ni behöver om barnet för att på bästa sätt förstå och kunna ta hand om barnet.
Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men vi på Livung finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Jourhem

Jourhem är en speciell form av familjehem. Att vara jourhem innebär att man kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem omgående, och detta är under en begränsad tid om max två månader om det inte föreligger särskilda skäl. Dessa barn behöver omedelbart stöd eller skydd av olika anledningar som exempelvis att föräldern/vårdnadshavaren vårdas på sjukhus eller avtjänar ett fängelsestraff. Barnen befinner sig redan i en krissituation med allt som händer i deras omgivning och behöver därmed ett särskilt stöd. För att kunna tillmötesgå dessa barns behov behöver en vuxen i familjen finnas tillgänglig på heltid. Som familjehemsförälder behöver du kunna hantera stress och vara flexibel.

man, portrait, young

Vanliga frågor

Har du hjärtat på rätt plats och är minst 25år så är du välkommen att anmäla intresse. Det viktiga är att du känner att det finns tid och att ni har rum. Den samlade bedömningen gör vi efter Livungs Familjehemsprocess.

Det kostar att ta emot en ungdom eller ett barn och detta kompenseras våra familjehem med. Du får en del som ska täcka kostnaderna för ungdomen och en del som arvode.

Du har säkert inte alltid kommit överens med dina föräldrar och det har varit tider då det varit svårare. Som familjehemsförälder behöver vi investera mer i början för att vinna ungdomens förtroende och ge ett tryggt hem med ordning och reda.

Jag vill bli familjehem