Behandlingsfamilj

Behandlingsfamilj är en verksamhet som tar emot barn, unga, vuxna och förälder/barn för omvårdnad och behandling i förening med boende i en familj.

Barnet eller den unge får förutsättningar att knyta an till färre vuxna och möjligheterna att individanpassa behandlingen är större jämfört med ett institutionsboende. Verksamheten ska fungera som en sammanhållen och integrerad enhet som fullt ut kan ta ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.
 
Runt barnet, den unge eller den vuxne finns ett behandlingsteam bestående av behandlare och familjehemshandledare som ansvarar för behandlingen. Familjehemmet ansvarar för omvårdnaden och fostran samt medverkar i behandlingen som färdighetstränare och träningsfamilj. Barnet eller den unge får förutsättningar att knyta an till färre vuxna och möjligheterna att individanpassa behandlingen är större jämfört med ett institutionsboende. Verksamheten ska fungera som en sammanhållen och integrerad enhet som fullt ut kan ta ansvar för barnet, den unges eller den vuxnes vård.