Om oss

Med goda erfarenheter inom polis, socialtjänst, ungdoms – och kriminalvård hjälper vi på Livung barn och ungdomar att hamna hos lämpliga familjehem. Våra uppdragsgivare är kommuner, men de vi jobbar för är barnen!

 Med FN:s barnkonvention som fundament rekryterar, utreder, utbildar, stödjer och handleder vi på Livung våra familjehem och jourhem för att ge dem rätt förutsättningar till att kunna hjälpa barn och ungdomar i Sverige. Att jobba med barn är ett stort ansvar, vilket vi tar på största allvar!

Hos oss står barn och ungdomar och deras obestridda rätt till en trygg miljö i fokus. Med Livungs familjehem skapar vi en trygg uppväxt hjälper till att ge dem en ljusare framtid.

Våra värdeord

icon-02

Ansvar

Vi tar ansvar för att barn och ungdomar hamnar hos familjehem som bryr sig.

Vi tar ansvar för att familjehemmen får kontinuerlig utbildning samt handledning för att kunna hjälpa barnen på bästa sätt.

Vi tar ansvar att för att barn får den omsorg som de har rätt till

icon-01

Trygghet

Vi ger trygghet genom att ge barn och ungdomar ETT lämpligt hem.

Vi ger trygghet genom att vara tillgängliga dygnet runt för våra familjehem och barn.

Vi ger trygghet genom att vara närvarande.

icon-09

Delaktighet

Vi gör barnen delaktiga i alla beslut som rör barnet.

Vi gör föräldrarna och familjehemmen delaktiga i barnets omsorg.

Vi gör kommunerna delaktiga i barnets utveckling.

Jag vill hjälpa

Är du intresserad av att bli familjehem, jourhem eller kontaktperson är du välkommen att lämna ditt intresse.