Om LivUng

Vår utgångspunkt, som grundar sig på egen erfarenhet, är att barn och ungdomar generellt är resursstarka individer.

Våra medarbetare har under en 20- årsperiod skapat en samlad erfarenhet av att handlägga olika sorters placeringar utav barn och ungdomar.

Detta innebär att vi som arbetar inom LivUng ser som vår främsta uppgift att bygga relationer, stödja befintliga relationer och att optimera förutsättningarna för att barnet eller ungdomen ska få växa och utvecklas väl som individ.