Om Familjehem

Att vara familjehem till ett barn eller ungdom innebär att du öppnar ditt hem. Som familjehem har du till uppgift att i föräldrarnas ställe vårda och fostra barnet eller ungdomen under den tid som personen är placerad.

Att ta emot någon i sin familj är en viktig social insats där du får en mycket berikande, glädjande och utmanande upplevelse. Någon som är placerad i ett familjehem ska få en trygg och säker tillvaro. Barnet eller ungdomen ska få så goda förutsättningar som möjligt till att utvecklas och växa upp till en självständig individ.

Hur Blir Ni Familjehem?

Efter ett första telefonsamtal börjar vi med att begära in registerutdrag ur polisens misstanke- och brottsregister för att se att ni inte har straffats eller misstänkts för allvarligt brott. Vi begär även in registerutdrag från kronofogden.

Därefter gör vi ett hembesök för att lära känna er och prata om frågor som hälsa, arbete, fritid, ekonomi, syn på barnuppfostran och samarbete. Vi vill även träffa de hemmaboende barnen för att höra vad de tycker.

När LivUng får en förfrågan från en socialsekreterare om en placering så letar vi bland våra familjer efter den som är mest lämplig för just den individen. Bedöms ni vara den familjen kontaktas ni av en familjehemskonsulent och får frågan om ni har möjlighet att ta emot den ensamkommande.

Ersättning

Ersättningsmodellen består av två delar. Arvodet är skattepliktigt men ej sjukpenning-eller pensionsgrundande. Omkostnadsersättningen är skattefri och avser kostnader för barnet eller ungdomen, så som kläder, fritidsaktiviteter, busskort och sparande.