• Gör skillnad

    Vi söker just nu fler familjehem.

    Vi erbjuder utbildning, handledning och stöd. Dessutom får man ett arvode och omkostnadsersättning för barnet eller ungdomen. Hör av dig så berättar vi mer!

    Intresseanmälan Läs mer

Vår Verksamhet

Vår utgångspunkt, som grundar sig på egen erfarenhet, är att barn och ungdomar generellt är resursstarka individer. Våra medarbetare har under en 20- årsperiod skapat en samlad erfarenhet av att handlägga olika sorters placeringar utav barn och ungdomar. Detta innebär att vi som arbetar inom LivUng ser som vår främsta uppgift att bygga relationer, stödja befintliga relationer och att optimera förutsättningarna för att barnet eller ungdomen ska få växa och utvecklas väl som individ.


Gör skillnad

Att ta emot någon ensamkommande i sin familj är en viktig social insats där du får en mycket berikande, glädjande och utmanande upplevelse.

Vägledning

Ni får som familjehem utbildning, handledning och stöd under hela processen.

Ersättning

Ni erhåller varje månad en ersättning för omkostnader samt ett arvode för er viktiga insats.